Context

Een gemeenschappelijke geschiedenis

Tijdens de Eerste Wereldoorlog liep het front dwars door West-Vlaanderen (van Nieuwpoort tot de Frans-Belgische grens nabij Armentières) en dwars door Nord-Pas-de-Calais (vanaf armentières naar het zuiden tot aan arras en vandaar verder door de departementen van de somme en de aisne).

Dit grote gebied werd letterlijk in 2 gesneden door een frontlijn die de troepen van de geallieerden scheidde van de legers van het Duitse Keizerrijk. De staatsgrenzen hadden geen enkele betekenis meer; burgers en militairen deelden hetzelfde lot.

Een gemeenschappelijk heden

Vandaag nog vindt men in deze regio materiële en immateriële sporen van die Eerste Wereldoorlog terug. Bovendien bezoekt de bevolking aan beide zijden van de grens deze sporen in elkaars regio.

Ook het aantal buitenlandse bezoekers uit Groot-Brittannië en uit de landen van de Commonwealth is heel belangrijk.