Doelstellingen

De verschillende partners realiseren volgende doelstellingen :

  • Bijdragen tot de bewustwording en de promotie van het gemeenschappelijke oorlogsverleden.

  • Het bevorderen van een grensoverschrijdend netwerk. Dit vergemakkelijkt de samenwerking tussen de lokale sites en musea.

  • Het herdenkingstoerisme verder ontwikkelen

  • Een gemeenschappelijke strategie voor de herdenkingen voorbereiden in 2014-2018.

  • Een gemeenschappelijke valorisatie van de sites in het vooruitzicht van een eventueel voorstel van kandidatuur voor de erkenning als unesco-werelderfgoed.

  • De herinnering van alle deelnemers en slachtoffers van het conflict in ere houden.

Deze gemeenschappelijke doelstellingen vinden hun vertaling in het actieprogramma die in dit europese project "De Grote Oorlog Herdacht" is opgenomen en waarvoor de partners aan de uitvoering meewerken in de periode van 1 januari 2009 tot 30 juni 2013.